Lars Mosaker eftf. Tønnefabrikk
Holsundveien 866
5648 Holmefjord

Telefon: 56 58 29 71
Mobil: 481 44 537
Faks: 56 58 29 71

E-post:
magnar.mosaker@bkkfiber.no 

Om tønnefabrikken    Produkt   |   Ta kontakt
                 
    Ta kontakt

Er du interessert i tretønner og vil høyra meir om produkta våre eller verksemda vår, kan du gjerne ta kontakt på telefon eller e-post.

Lars Mosaker eftf. Tønnefabrikk held til i Holsund i Fusa kommune, om lag 7,5 mil frå Bergen.

Holsund er ein gamal handelsstad. Då fjorden var viktigaste ferdselsvegen, var Holsund ein sentral plass. Her var gjestgjevarstad alt i 1820 og handel frå 1857. Tønnefabrikken blei etablert tidleg på 1900-talet.

Køyrerute:

Frå Bergen, køyr mot Samnanger. Følg riksveg 48 mot Holmefjord, køyr på fylkesveg 125 på Holmefjord. Følg så skilting til Holsund.

Velkomen!

   
                   


                   
  Lars Mosaker eftf. Tønnefabrikk, Holsundveien 866, 5648 Holmefjord.
Telefon: 56 58 29 71, Mobil: 481 44 537. E-post:
magnar.mosaker@bkkfiber.no